ม.นเรศวรร่วมยินดี เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 

ม.นเรศวรร่วมยินดี เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 

         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3  ครบรอบปีที่ 48  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วและเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

——————————————————-

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว
คมสันต์ สีสังข์ : ภาพ
14-11-60/ 027

689 total views, 3 views today