ม.นเรศวร เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้ที่ศรีษะล้าน “ว่านมหาเมฆ” สมุนไพรไทยกระตุ้นการเจริญของเส้นผม

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายกนกพงษ์  ม่วงศรี ประธานกรรมการ บริษัท สยามนวัตต จำกัด ดร.กมล  ไชยสิทธิ์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามนวัตต จำกัด รศ.ดร.เนติ  วระนุช นักวิจัย และรศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ นักวิจัย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” สู่นวัตกรรมกระตุ้นการเจริญของผมสำหรับผู้มีปัญหาผมหลุดร่วงและศีรษะล้าน ส่งผลทำให้มีปัญหากระทบต่อบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง โดยทางคณะวิจัยได้จดสิทธิบัตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัท สยามนวัตต จำกัด เพื่อต่อยอดทำการส่งต่อผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคมีทั้งแชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ ครีมนวดผมสมุนไพรหว่านมหาเมฆแฮร์โทนิกสมุนไพรว่านมหาเมฆ เป็นต้น เพื่อต้านศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบางควบคุมการเจริญของเส้นผม ซึ่งจะเห็นผลอย่างน้อยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ณ ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารมหาธรรมราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

         คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า สารสกัดจากว่านมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.) ซึ่งเป็นพืชวงศ์เดียวกับขมิ้น มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชายทั้งในระดับหลอดทดลอง และสัตว์ทดลองด้วยกลไกลยับยั้งเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทส สารที่ออกฤทธิ์นี้เป็นสารกลุ่ม sesquiterpenes โดยมีสารหลักที่ออกฤทธิ์สูง นอกจากนี้ ยังทำการศึกษาความเป็นพิษแล้ว พบว่า สารสกัดไม่เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ในด้านศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารสกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมของผู้มีปัญหาศีรษะล้านจากแอนโดรเจนจากสารสกัดมาตรานี้ ทดสอบความปลอดภัยโดยผลิตภัณฑ์ไม่มีปัญหาด้านการระคายเคืองต่อผิว จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพในเชิงคลินิกในอาสาสมัครชาย 87 คน ที่มีภาวะศีรษะล้านในโรงพยาบาลรัฐ 3 แห่ง โดยศึกษาแบบสุ่มเทียบกับยาหลอก และยากระตุ้นการเจริญของผม พบว่า สารสกัดนี้ช่วยเพิ่มการเจริญของผมอย่างมีนัยสำคัญ แสดงถึงศักยภาพในการนำสารสกัดว่านมหาเมฆมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของผม ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Silver Medal จาก Geneva Innovation 2014 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ รางวัล JIPA Award : The Best Innovation in Biotechnology ในงานวันนักประดิษฐ์ 2557 โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอีกด้วย

         ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากว่านมหาเมฆ นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมภายใต้แบรนด์ชื่อ “นวัตรา” (Nawattra) เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทสยาม นวัตต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 091-8083052 , 091-8083053 หรือ www.nawattra.com

 

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว
คมสันต์ สีสังข์ : ภาพ
09-11-60 / 026

5,925 total views, 5 views today