มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญใหญ่แห่งปี “กฐินสามัคคี” ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) จังหวัดพิษณุโลก

       “อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ผลบุญจากการถวายผ้ากฐินนั้นมีมากมายมหาศาล มากกว่าการที่เราถวายผ้าป่าสัก 100 กอง หรือ 1000 กองบุญที่ได้ก็ไม่สามารถที่เทียบได้กับการทำบุญถวายผ้ากฐินผืนนี้ได้เลย เพราะใน 1 ปี วัดสามารถรับผ้ากฐินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมกุฎิเจ้าอาวาส เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ “หลวงพ่อไช่ ธมฺมกาโม” อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีของนิสิตและบุคลากร มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ควรถือปฏิบัติสืบไป

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสบทบเงินทำบุญได้ที่  “กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร” หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี “บุญนิธิ วัดศรีรัตนาราม” เลขบัญชี 644-0-04540-7 ได้ตั้งแต่บัดนี้ –  2 พฤศจิกายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-2333 และเว็บไซต์ www.nu.ac.th

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,201 total views, 2 views today