คณะผู้บริหารมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 

คณะผู้บริหารมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 250 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
News : 0355 

107 total views, 2 views today