พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 

      เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 องค์การนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากนั้นได้เริ่มพิธีโดยมีตัวแทนนิสิตกล่าวคำบูชารัตนตรัยและกล่าวคำบูชาครู ตัวแทนนิสิตมอบพานไหว้ครู นายภานุกร รักกลิ่น นายกองค์การนิสิตกล่าวคำปฏิญาณ อธิการบดีทำพิธีเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำนิสิต และนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน ภายในพิธียังจัดให้มีการแสดงชุด “มาลัย” จากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์  ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร 

290 total views, 2 views today