โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบอุปกรณ์ช่วยหยอดตา จากทีมวิจัย ม.นเรศวร 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบอุปกรณ์ช่วยหยอดตา จากทีมวิจัย ม.นเรศวร 

       วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม   ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับมอบ อุปกรณ์ช่วยในการหยอดตา EAZY DROP จำนวน 100 ชิ้น จาก บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยีจำกัด โดยมี ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนนักวิจัย พร้อมด้วยนางสาวสิริกร ชูแก้ว ผู้อำนวยการกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง ตัวแทนบุคลากรจากกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยด้านจักษุต่อไป  

       สำหรับอุปกรณ์ช่วยในการหยอดตา EAZY DROP มีจำหน่ายตามร้านขายยา คลินิกจักษุแพทย์  ในราคาชิ้นละ 80 บาท ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จากงานวิจัยที่พัฒนาโดยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่มีความมุ่งหวังทำให้ผู้ป่วยโรคต้อหิน หรือผู้ป่วยบางส่วนที่มีมือข้างเดียว เช่น ผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยโรคเกาท์ ผู้ป่วยโรครูมาตอย ที่มีมือข้างหนึ่งผิดรูปไปสามารถที่จะหยอดตาได้ด้วยตนเอง เพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นภาระกับคนอื่นและทำให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น 

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าว : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

16,689 total views, 80 views today