ม.นเรศวร มอบ “หน้ากากอนามัยห้าหมื่นชิ้น” และ “เจลแอลกอฮอล์หนึ่งพันหลอด” ให้เรือนจำ 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำ 

ม.นเรศวร มอบ “หน้ากากอนามัยห้าหมื่นชิ้น” และ “เจลแอลกอฮอล์หนึ่งพันหลอด” ให้เรือนจำ 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำ 

      เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหน้ากากอนามัยจำนวน จำนวน 17,500 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 1,000 หลอด ที่ได้รับบริจาคจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชน ให้ 4 เรือนจำภายในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1) เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก 2) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 3) ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 4) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ณ เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ขยายวงกว้างขึ้นและมีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายมอบหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 1,000 หลอด ที่ได้รับบริจาคจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชน ให้เรือนจำจังหวัดต่างๆ  ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่  1) จังหวัดพิษณุโลก  2) จังหวัดกำแพงเพชร  3) จังหวัดตาก  4) จังหวัดนครสวรรค์  5) จังหวัดพิจิตร  6) จังหวัดเพชรบูรณ์  7) จังหวัดสุโขทัย  8) จังหวัดอุตรดิตถ์  9) จังหวัดอุทัยธานี  และ 10) จังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 
     มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ ซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการ และสอดคล้องกับนโยบาย “มหาวิทยาลัยคุณธรรม เพื่อประชาชน” 

3,497 total views, 115 views today