ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ม.นเรศวร เป็นประธานเปิดเปิด “NU Media Center” ศูนย์กลางเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสื่อ

       เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิด “ NU Media Center” เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้ฝึกร่วมเสริมสร้างประสบการณ์ และนำไปต่อยอดเป็นวิชาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตต่อไป ภายในงานจัดให้มีรูปแบบการสาธิตการถ่ายทำในรูปแบบต่างๆ อาทิ การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกรายการ เป็นต้น เพื่อนำไปเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ต่อไป ณ NU Media Center ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

9,227 total views, 111 views today