คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๒๐๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๒๐๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

28-4-64KS14

Download เอกสารประกาศ

148 total views, 1 views today