คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๒๐๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๒๐๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

28-4-64KS13

Download เอกสารประกาศ

124 total views, 1 views today