การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม “NU Hospitel” เพื่อรองรับการดูแลนิสิต บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ที่ติดเชื้อโควิด – 19

ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม “NU Hospitel”
เพื่อรองรับการดูแลนิสิต บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ที่ติดเชื้อโควิด – 19

       เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รุนแรงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้ป่วยมีทั้งนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป นั้น จังหวัดพิษณุโลกจึงขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยให้จัดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอยู่จำนวนมาก และรอคอยเตียงรักษา ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการรักษา อย่างทันท่วงที และรักษาชีวิตไว้ได้
       ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดหอพักนิสิต อาคาร 15 ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ด้านหลังสุดของหอพักนิสิต และสามารถบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม “NU Hospitel”โดยใช้ห้องพักในอาคาร 15 ที่นิสิตเช็คเอาท์หมดทุกคนแล้ว และไม่มีของเหลืออยู่ เป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่มาพัก(ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมาระยะหนึ่งแล้วและไม่มีอาการหนัก) ทั้งนี้ ในหอพักดังกล่าว ไม่มีนิสิตพักอาศัยอยู่ แต่มีบางห้องพักที่นิสิตยังไม่ได้เช็คเอาท์หรือมีของอยู่ ทางหอพักได้ทำการล็อคและไม่มีการเปิดให้ใช้ โดยมีการซีลปิดประตูหน้าห้องด้วยพลาสติกอย่างดี ทั้งนี้ขอให้นิสิตและผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลกับทรัพย์สิน ที่อาจจะมีการปนเปื้อน ตามหลักมาตรการควบคุมโรคติดต่อ เพราะทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ช่วยดูแล ให้คำแนะนำเรื่องนี้เป็นอย่างดี และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอน
       ภายหลังการใช้งานโรงพยาบาลสนามเสร็จสิ้น ทางมหาวิทยาลัยจะทำความสะอาด ฆ่าเชื้อตามหลักการของสาธารณสุข ส่วนการขนย้ายสิ่งของของนิสิตในหอพัก 15 และ 13 นั้น เพื่อความปลอดภัยขอให้นิสิตมาขนภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ดีขึ้น ทางหอพักจะเก็บรักษาของไว้ให้ในห้องพัก
       ในด้านการพักอาศัย ของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ นิสิตสามารถเข้าออกได้ตามปกติ เพราะมหาวิทยาลัยได้ทำรั้วกันทางเดิน และทางเข้าออกของรถส่งผู้ป่วย ส่งอาหาร และขยะ แยกออกจากทางปกติ โดย โรงพยาบาลจะใช้เส้นทางด้านหลังที่ทำขึ้นมาใหม่ในการขนย้ายผู้ป่วย ไม่ได้ใช้ด้านหน้าในทางที่นิสิตใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยทางด้านหน้าจะมีเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มีการสัมผัสเชื้อผ่านเข้าออกเท่านั้น
       จากมาตรการดังกล่าว จึงขอให้นิสิต บุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความกังวลใจในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติตามภายใต้มาตรฐานกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งระบบการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด และช่วยกันส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อที่เราทุกคนจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
       หากนิสิตมีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆให้ติดต่อได้ที่สำนักงานหอพัก 055-961290 หรือ เพจ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกันนี้ นิสิต บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชน สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่หลายช่องทาง ดังนี้
       – ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร
       – https://med.nu.ac.th/covid19/แอพลิเคชั่น NU Know covid -19 ทั้งระบบ ไอโอเอสและแอนดรอยด์
       – Website www.nu.ac.th
       – Facebook มหาวิทยาลัยนเรศวร
       – Facebook PR. Medicine NU

 

3,761 total views, 17 views today