มน.รับมอบน้ำดื่มบริจาคจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

มน.รับมอบน้ำดื่ม 

       เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบน้ำดื่มบริจาคจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 5,040 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทุกคนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

165 total views, 1 views today