ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอยกเลิกการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและยกเลิกการสอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง ขอยกเลิกการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักเรียน/บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

 

NuAn-TCAS2-3_64

 

Download เอกสารแนบ

4,862 total views, 1 views today