รพ.สนาม ม.นเรศวร “NU Hospitel” แห่งที่ 2

 

ม.นเรศวร พร้อมสนับสนุนจังหวัดพิษณุโลกเปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU Hospitel” แห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด  19 

        มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเตรียมความพร้อมการเปิดโรงพยาบาลสนาม  NU Hospitel” แห่งที่ 2 จำนวน 240 เตียง ภายหลังมีการทำนายแนวโน้มผู้ป่วยของจังหวัดพิษณุโลก ที่คาดว่าจะมีเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่อาจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

        รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า สำหรับมาตรการในการเตรียมการรับมือของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 ทางจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เตรียมโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจัดพื้นที่ ส่วนหนึ่งในหอพักของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนขยายหอผู้ป่วยติดเชื้อ สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการดูแลนิสิตและบุคลากร ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อ และแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลสนามจังหวัดพิษณุโลก 

        มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเตรียมสถานที่เพื่อเปิดโรงพยาบาลสนาม  “NU Hospitel  แห่งที่ 2 ในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง  ซึ่งต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลาอย่างน้อย 4 -7 วัน ก่อนจะถูกส่งตัวไปพักยังโรงพยาบาลสนามซึ่งผู้ป่วยที่เข้าพักใน NU Hospitelจะต้องมีความสามารถในการดูแลตัวเองและหลังจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลไปจนครบกำหนด 10  หรือ 14 วันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแพร่เชื้อและเพื่อป้องกันโรคโควิด-19  การจัดเตรียมสถานที่ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อ เช่น การดูแลผู้ป่วยระหว่างเข้าพัก ความปลอดภัย สถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น  ในห้องพักสามารถให้ผู้ป่วยพักได้ห้องละ 2 คน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ห้องน้ำภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถผ่อนคลายในระหว่างพักฟื้นได้  ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการทำความสะอาดหอพักให้ปลอดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยต่อไป 

 

 

6,046 total views, 31 views today