สาส์นจากอธิการบดี ถึงบุคลากร และนิสิต ที่อยู่ระหว่าง Ouarantine ที่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม และที่สถานพักฟื้น Hospital ทุกท่าน

สาส์นจากอธิการบดี ถึงบุคลากร และนิสิต ที่อยู่ระหว่าง Ouarantine ที่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม

และที่สถานพักฟื้น Hospital ทุกท่าน

 

224 total views, 1 views today