ม.นเรศวร เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับสถานการณ์ COVID-19 ณ อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ม.นเรศวร

ม.นเรศวร เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับสถานการณ์ COVID-19 ณ อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ม.นเรศวร

 

      เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหารได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม จากการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระยะแรกจำนวน 20 เตียง ณ อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และสถานที่ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงความพร้อม สนับสนุนการแก้ไขวิกฤติโรคระบาด Covid-19 และสนองนโยบายกระทรวง อว. ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

      ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า จากการตรวจหาเชื้อ กลุ่มเสี่ยงสูง Covid-19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 64 คณะทำงานได้คาดการณ์ว่าจะพบผู้มีผลตรวจเป็นบวกมากขึ้น ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระยะแรกจำนวน 20 เตียง ณ อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รวมทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มาร่วมหารือในการวางระบบโลจิสติกส์และระบบการถ่ายเทอากาศ ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับสถานการณ์ COIVD-19 ที่คาดเดาได้ยาก

      โดยทางโรงพยาบาลสนาม อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถือเป็นโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก หลังจากที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ อนุญาตให้เกิดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณาเลือกสถานที่ และจะดำเนินการรักษาพยาบาลตามแนวทางของกรมการแพทย์ โดยจะมีปรับปรุงมาตรฐานบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยปลอดภัยที่สุด หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถส่งต่อได้

      ทั้งนี้ในการดูแลผู้ที่มีผลบวกจากการตรวจหาเชื้อและจำเป็นต้องได้รับการดูแลในโณงพยาบาลสนาม ทางมหาวิทยาลัยได้หารือกับทางจังหวัดและมีแผนจะขยายเพื่อดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามอีก จำนวน 100 เตียง ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ด้านหน้ามหาวิทยาลัย)

3,193 total views, 1 views today