3 ขั้นตอนสำคัญ นิสิต/บุคลากร : กลับ มน. ปลอดภัยไร้ COVID-19

3 ขั้นตอนสำคัญ นิสิต/บุคลากร : กลับ มน. ปลอดภัยไร้ COVID-19

1. ลงทะเบียนเข้า จังหวัดพิษณุโลก กรุณา สแกน
หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ คัดกรองเข้าจังหวัดพิษณุโลก
2. ลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย และทำแบบคัดกรองความเสี่ยง กรุณา สแกน
หรือลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย และทำแบบคัดกรองความเสี่ยง
3. ดาวน์โหลด : หมอชนะ
ตัวช่วยจำไทม์ไลน์ แจ้งเตือนเมื่อใกล้กลุ่มเสี่ยง

(เจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ)

เมื่อทำแบบคัดกรองเสร็จแล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร็งครัด หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ ให้ท่านแจ้งยังหน่วยงานต้นสังกัดทราบโดยทันที และเดินทางมาตรวจที่ ARI Clinic รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

แจ้งต้นสังกัดกรณีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจ

  • งานกิจการนิสิตทุกคณะ (กรณีเป็นนิสิต ม.นเรศวร)
  • ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
    โทร. 08-6939-9977 ตลอด 24 ชั่วโมง (กรณีเป็นนิสิต ม.นเรศวร)
  • บุคลากร แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ตารางเวลาการให้บริการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  • แผนก ARI Clinic โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.  โทร.0-5596-7835
  • แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
    นอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


มหาวิทยาลัยนเรศวร จะติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการต่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดได้แก่

1. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
3. จังหวัดพิษณุโลก / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องไปด้วยกัน และ มหาวิทยาลัยจะประกาศแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มหาวิทยลัยนเรศวร ไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
.
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน และอาจคาดการณ์ได้ยาก มหาวิทยาลัยจึงขอให้นิสิต ผู้ปกครอง และบุคลากรติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดโดยตลอดเพราะอาจมีประกาศด่วนที่จำเป็นต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะได้ที่ แอปพลิเคชัน : NU Know Covid-19 ดาวน์โหลดได้แล้วทุกระบบปฏิบัติการ

คลิกดาวน์โหลด :  http://www.med.nu.ac.th/intraOnline/application_nu_know_covid-19/

ด้วยความห่วงใย
ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร

2,561 total views, 29 views today