ม.นเรศวร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานรัฐพิธี วันที่ระลึกรัชกาลที่ 3  และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 

        วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรพิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จากพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ ณ หอประชุม 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ให้ข้าราชการพลเรือนทราบและน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการดีเด่นของจังหวัดพิษณุโล 

 

ข่าว : 0228 

 

147 total views, 2 views today