คณะแพทย์ ม.นเรศวร เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19

 

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 วันที่ 18-19 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดจาก อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร และรับชมการถ่ายทอดสดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ สดจาก รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ “Innovative Medical School to Provide the Leader in Health System.” และการบรรยายและอัพเดตสถานการณ์ COVID-19 จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน อาทิเช่น

       >>> ปาฐกถาธรรม เรื่อง การปรับตัวปรับจิตในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  จังหวัดเชียงราย
       >>> บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Great Communication in Covid-19” โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชิษณุ พันธุ์เจริญภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       >>> บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Covid-19 Health system response monitor”โดย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 2 ช่องทางหลัก
       1.  YouTube Medicine NU-PR Channel :คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรเศวร
              ลิงก์ : https://www.youtube.com/channel/UCgUlf5yixM8QaeteiOKWmUw

       2.  Facebook PR Medicine NU คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
              ลิงก์ : https://www.facebook.com/PR.MedicineNU

 

 

: : ดาวน์โหลดกำหนดการ : :

 

340 total views, 22 views today