โครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้ปัญญา” ประจำปี 2564

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบปัจจัยจำนวน 15,500 บาท ในโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้ปัญญา” ประจำปี 2564 เพื่อถวายแก่พระภิกษุ สามเณรผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยมีคุณประนอม ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบปัจจัยดังกล่าว ทั้งนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรวบรวมปัจจัยจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้

321 total views, 3 views today