หารือการนำ “นวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสัตว์แบบครบวงจร” เพื่อสร้างรายได้เกษตรกร 

        วันที่ กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือการนำผลงานวิจัย “นวัตกรรมการผลิต Insect-based functional ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสัตว์แบบครบวงจร ด้วยระบบ Modern insect faming และ Zero-waste process” มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล เป็นหัวหน้าแผนงาน 

15,056 total views, 1 views today