แพทย์ด้านโรคติดเชื้อ มน. ขยายความ COVID – 19 รักษาหายหรือไม่

        อาจารย์ นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ช่วยขยายความเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรค COVID – 19 ว่า “แนวทางการรักษาปัจจุบัน ยังไม่มียาเฉพาะและการรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาเพื่อประคับประคองอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว ซึ่งในรายที่เจ็บป่วยรุนแรงจะมีภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวหรือปอดไม่ทำงาน ดังนั้น การดูแลเพื่อประคับประคองภาวะของการทำงานของปอดไว้จะช่วยให้คนไข้มีโอกาสรอดมากขึ้นในรายที่เป็นปอดบวมรุนแรง

        ส่วนเรื่องของการรักษาทางยานั้น ปัจจุบันยังมีการศึกษาอยู่เรื่อย ๆ ประกอบกับคนไข้ในรายที่มาแล้วเป็นรุนแรงบางทียาหลายตัวอาจจะไม่ได้ผล ส่วนใหญ่ยากลุ่มที่ยังให้ประโยชน์อยู่ก็จะเป็นกลุ่มของสเตอรอยด์ เป็นยาลดการอักเสบตรงกับพยาธิกําเนิดของโรคที่ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบของปอดอย่างรุนแรง ดังนั้น ในกลุ่มยาที่กดการอักเสบก็จะช่วยก็คือกลุ่มสเตอรอยด์

        สำหรับยาอีก 2 ตัวที่สำคัญก็คือ ยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มที่ช่วยในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบรุนแรง ส่วนอันนึงก็คือเป็นยาต้านการอักเสบ สารที่ก่อให้เกิดการอักเสบก็คือตัวโทซิลิซูแมบ (Tocilizumab) เป็นเป็นยาต้านสารการอักเสบ เป็นยาหลัก ๆ ที่มีข้อมูลว่าใช้แล้วได้ผล ส่วนยาอื่น ๆ ยังอยู่ในการศึกษา เพราะเราคงต้องรอถ้าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก็ต้องให้การประคับประคองอย่างดี

 

 

        ในแง่ของประชาชนทั่วไป หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบมาตรวจเพราะว่าการให้ยาอย่างเหมาะสมการดูแลอย่างเหมาะสม จะทำให้มีโอกาสเรื่องของการรักษาแล้วทำให้หายดีได้มากขึ้น ถ้ารอจนแย่แล้วหรือเป็นปอดบวมรุนแรงแล้วโอกาสที่จะทำให้รักษาก็จะยากมากขึ้น

        ในกรณีของคนที่รักษาหายจากโรค COVID – 19 แล้ว และอาการของโรคน้อย ส่วนใหญ่ก็มักจะกลับไปปกติ แต่ถ้าในกลุ่มที่เป็นปอดบวมรุนแรงหรือในภาวะปอดไม่ทำงานและปอดบวมรุนแรง ส่วนใหญ่จะมีคนไข้บางส่วนที่หาย แต่ว่าอาจจะมีพยาธิสภาพของปอดอาจจะไม่เหมือนเดิม เรานึกง่าย ๆ เหมือนกับว่าเวลาที่เราเป็นแผลภายนอก พอแผลหายบางทีก็จะเกิดแผลเป็น ปอดก็เช่นเดียวกันเมื่อได้รับการติดเชื้อรุนแรงมีการอักเสบรุนแรงปอดก็จะเกิดผังผืดว่าเป็นแผลเป็นเช่นเดียวกัน

        ดังนั้น ในกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะปอดอักเสบรุนแรง ภายหลังอาจจะทำให้การทำงานของปอดอาจจะไม่ 100 % เหมือนเดิม แต่ในรายที่อาการไม่รุนแรงส่วนใหญ่จะกลับมาได้ 100 % เหมือนเดิม ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือว่า ในคนไข้บางกลุ่มอาจจะเกิดมีภาวะแทรกซ้อนตามมา อย่างเช่นการมีภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันโดยเฉพาะที่ปอดซึ่งจะเป็นปัญหาระยะยาวเช่นเดียวกัน ก็อาจจะทำให้การทำงานของปอดไม่ปกติในระยะยาว” อาจารย์ นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าว

 

5,973 total views, 70 views today