ม.นเรศวร จัด “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม  2564”  น้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพผ่านเสียงเพลง

        มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร จัดงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564    ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมงานดังกล่าว

         งาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” เป็นการแสดงดนตรีออร์เคสตร้าจากวง String Chamber และการขับร้องประสานเสียงจากวง NU Choir ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีลำดับการแสดงดังนี้

วงขับร้องประสานเสียง NU Choir ควบคุมโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล คณะมนุษยศาสตร์

        1. เพลงร่มพระบารมี ทำนองโดย คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช คำร้อง ดลชัย บุญยะรัตเวช

        2. เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว หรือ Love in Spring เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19

วง String Chamber ควบคุมโดย อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู คณะมนุษยศาสตร์

        1. เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2 โซโล่ โดย นางสาวปภาวดี โจทย์จันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 2

        2. เพลงพะราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 5 โซโล่ โดย นายจิรายุส วีระพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 1

        3. เพลงพระราชนิพนธ์ “Oh I Say” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 21 โซโล่ โดย นายพัฒนกร โนรี นิสิตชั้นปีที่ 2

        4. เพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19 โซโล่ โดย นายกีรติ ถิรวัตร

        5. เพลงพระราชนิพนธ์ Echo เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 41 พร้อมกันทั้งวง

        6. เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 43 พร้อมกันทั้งวง

        หลังจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับมีการจุดเทียนและร่วมร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงอย่างกึกก้อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

173,792 total views, 17,751 views today