ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระขนิษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ พลโท ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสุขวิทยาสถิตและทอดพระเนตรนิทรรศการแพทย์แผนไทย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมทั้งหารือแนวทางและมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ในพิธีดังกล่าว  ณ ห้องประชุมเทาแสด ชั้น 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร   

 

 

182,828 total views, 17,828 views today