ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี

(กองตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล)

 

 

6-1-64AN7

Download เอกสารประกาศ

78 total views, 3 views today