ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี

(กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

 

 

6-1-64AN4

Download เอกสารประกาศ

768 total views, 8 views today