สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 23/2563          

        วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 23/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรมีเรื่องพิจารณาดังนี้ 

        กรรมการบริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นและรับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2563 จากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ดังนี้  (อ่านเพิ่มเติม) สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 2 »

 

 

 

398 total views, 14 views today