ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขานุการอธิการบดีและพนักงานขับรถยนต์อธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขานุการอธิการบดีและพนักงานขับรถยนต์อธิการบดี

 

 

18-12-63AN1

Download เอกสารประกาศ

148 total views, 2 views today