ม.นเรศวรจัดประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 21/2563  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 21/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

93 total views, 2 views today