มน. ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

100 total views, 1 views today