มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดชิงทุนโครงการระยะยาว Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Programs (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

      มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดชิงทุนโครงการระยะยาว Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Programs (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะเวลา 3-4 เดือน สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 58 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และไม่เคยรับทุน Fulbright อย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง วัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาและวิจัยความสัมพันธ์ของ The U.S. – ASEAN ณ สหรัฐอเมริกา โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้ว ยังได้เครือข่ายความร่วมมือกว้างขวางและมุมมองของความเป็นสากล สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและการสมัครออนไลน์ได้ตามเอกสารแนบ

12112020-Fulbright-USAS2021

778 total views, 3 views today