ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

5-11-63AN7-1

Download เอกสารประกาศ

 

203 total views, 1 views today