อธิการบดี พบปะเยี่ยมเยียน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรเดินทางพบปะเยี่ยมเยียน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยน นโยบายการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม CC2- 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

171 total views, 11 views today