ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

และพนักงานราชการ (เงินรายได้)

 

 

5-11-63AN3

 

Download เอกสารประกาศ

267 total views, 3 views today