โครงการระยะสั้น Go Programs ณ ประเทศชิลี

      มหาวิทยาลัย de los Andes ประเทศชิลี จัดโครงการระยะสั้น Go Programs ระหว่างมกราคม – กรกฎาคม 2564 โปรแกรมแบ่งได้ 2 ช่วง โดยช่วงแรก(4 – 8 มกราคม) จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจและจัดให้มีกิจกรรมส่วนร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะให้สมาชิกทุกคนรู้จักและกันและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเดียวกันได้เข้าใจในเรื่องการเมืองในโลกปัจจุบันหลังจากนั้นจะมีคอร์สการเรียนออนไลน์ 5 รอบ ในช่วงมีนาคม – มิถุนายน มหาวิทยาลัย de los Andes ประเทศชิลี จัดโครงการระยะสั้น Go Programs ระหว่างมกราคม – กรกฎาคม 2564 โปรแกรมแบ่งได้ 2 ช่วง โดยช่วงแรก(4 – 8 มกราคม) จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจและจัดให้มีกิจกรรมส่วนร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะให้สมาชิกทุกคนรู้จักและกันและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเดียวกันได้เข้าใจในเรื่องการเมืองในโลกปัจจุบันหลังจากนั้นจะมีคอร์สการเรียนออนไลน์ 5 รอบ ในช่วงมีนาคม – มิถุนายน

      สำหรับสองสัปดาห์สุดท้าย(1 – 15 กรกฏาคม) จะได้พบกันที่มหาวิทยาลัย de los Andes นิสิตหรือนักศึกษาทั้งหมดจะได้เรียนและฝึกเพื่อเพื่อความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงานทดแทนซึ่งเป็นการพัฒนาที่ท้าทายในอนาคต ที่สำคัญจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่พิเศษในและนอกเมือง ทั้งนี้สำหรับนิสิตหรือนักศึกษา และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://www.uandes.cl/internacional/english-version/international-programs/go-programs/

 

Download เอกสารแนบ

451 total views, 1 views today