รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำแผนพลิกโฉม การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย NU Reinventing Plan (พ.ศ.2565-2569)

รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน

เพื่อประกอบการจัดทำแผนพลิกโฉม การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย

NU Reinventing Plan (พ.ศ.2565 – 2569)

คณะเภสัชศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

 

 

คณะมนุษยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

160,066 total views, 1 views today