“Food Innovation & Wellness Expo 2021” งานแสดงนวัตกรรมอาหาร

“Food Innovation & Wellness Expo 2021” งานแสดงนวัตกรรมอาหารและความเป็นอยู่ที่ดี ใช้เทคโนโลยีสร้างโมเดลต้นแบบงานไมซ์

       วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Food Innovation & Wellness Expo 2021” งานแสดงนวัตกรรมอาหารและความเป็นอยู่ที่ดี ใช้เทคโนโลยี สร้างโมเดลต้นแบบงานไมซ์
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหัวหน้าแนวทางการใช้งานไมซ์ (MICE) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค : กรณีนำร่องภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 และ 2  กล่าวว่า การจัดงาน “Food Innovation & Wellness Expo 2021” วันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจ MICE จากสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่างพร้อมทั้งการผสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และองค์ความรู้จากนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่างที่ร่วมกันจัดงานขึ้น
       การจัดงานครั้งนี้ เน้นต่อยอดและสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) และ ความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness)  ด้วยศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาวะที่สมบูรณ์ให้กับประชาชนในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยเน้นการสร้างศูนย์กลางการดูแลสุขภาพมูลค่าสูง และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biobased Economy)  ทิศทางดังกล่าวนับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งของภาคเหนือตอนล่าง เพราะเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศไทยในด้านบริการด้านความงามและการดูแลสุขภาพของไทย ซึ่งมีพื้นฐานที่เข้มแข็งมาก ซึ่งหากพิจารณาจากการที่ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพจำนวนมาก ทั้งธรรมชาติ อาหารไทย การแพทย์แผนไทย วัฒนธรรมไทย หรือ สมุนไพรไทย ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น
       โดยภายในงานมีการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในยุค New normal  เพื่อให้สามารถผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ภายในงานเป็นจำนวนมากแต่สามารถติดตามกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีการให้ความรู้มากมายเช่น

1. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. พบกับการเสวนา การนำศาสตร์และองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย ตามคัมภีร์แพทย์ที่บันทึกไว้ อันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน. มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด 19 โดย อาจารย์นาวิน เหมือนมี หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

       – การป้องกันโรค โดยใช้อาหารเป็นยา
(อาหารตามธาตุ ประจำฤดู รสอาหาร น้ำดื่ม สมุนไพรเสริมสร้างภูมิต้านทาน)
       – ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติตามคัมภีร์แพทย์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวรักษาตัวอยู่บ้าน เพื่อลดความรุนแรงของโรค
       – ยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา ทั้งทางการแพทย์ และการเลือกใช้ยาที่หาได้ง่ายและเหมาะสมเพื่อดูแลตนเอง
       2. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-16.00 น. พบกับการเสวนา การเสวนา การดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน โดย ดร. อนุสรา สีหนาท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       – ธาตุเจ้าเรือน คืออะไร
       – ธาตุทั้ง 4 เสียสมดุล จะเกิดโรคอะไรบ้าง
       – การปรับสมดุลด้วยวิถีชีวิตและอาหาร ทำอย่างไรบ้าง
       พร้อมทั้งการตรวจสุขภาพธาตุเจ้าเรือน พร้อมรับคำแนะนำจากนักการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       3. วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30-16.30 น. การเสวนา การดูแลโรคหลอดเลือดสมองตามหลักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ รักษาการผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       – ลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และความเสี่ยง
       – การเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามหลักแพทย์แผนไทย
       – การปรับสมดุลด้วยวิถีชีวิตและอาหาร ทำอย่างไรบ้าง
       – การดูแล ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ตามหลักแพทย์แผนไทย
       นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเจรจาทางการค้า และสินค้านานาชนิดที่เกี่ยวกับสุขภาพ และสมุนไพรให้ประชาชนได้เลือกซื้อเป็นจำนวนมาก ภายในงาน “Food Innovation & Wellness Expo 2021” วันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

 

180,331 total views, 525 views today