ม.นเรศวร จับมือ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลิตมะม่วง ส่งออกต่างประเทศ

ม.นเรศวร จับมือ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สำหรับส่งออกต่างประเทศ

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิชาญ จิตร์ภักดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ นายกรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สำหรับส่งออกต่างประเทศ นำมาซึ่งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศที่สามารถนำไปใช้ยืดอายุ และลดการเน่าเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่สามารถส่งออกสินค้ายังต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบันของประเทศ และเป็นการพัฒนา และวิจัยไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้มีแนวคิดที่จะร่วมมือวิจัย และพัฒนาทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาในสหสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

News : 0004

 

 

216 total views, 1 views today