สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ ทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2564/2565

      ด้วย สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2564/2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทุนทั่วโลกภายใต้รัฐบาลอังกฤษ โดยในปีนี้มีการสนับสนุนทุนจำนวน 20 ทุน

      ที่ได้รับคัดเลือกในประเทศไทยซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินเต็มจำนวน โดยผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่น
ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครทุนดังกล่าวได้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chevening.org/thailand

Download เอกสารแนบ

359 total views, 1 views today