การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

: : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เรื่อง  รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร :

 

: : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน : : 

 

690 total views, 3 views today