ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม Online ในหัวข้อความหลากหลายของกระบวนการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบัน

      ด้วย UMAP International Secretariat ประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์การประชุม The (UNESCO) Tokyo Convention and Diversified Learning: Transition Phase in Recognition of Qualifications จัดโดย NIAD-QE University Quality Assurance Forum 2020 วัตถุประสงค์เพื่อแชร์ความรู้ผสานกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญต่อความหลากหลายของระบบการศึกษาของโลกปัจจุบัน รวมถึงความเข้าใจถึงบทบาทของการศึกษาในอนาคต ภายใต้ UNESCOs the Tokyo convention and the World Convention การประชุมดังกล่าวจัดแบบ Online (YouTube) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 15.30 – 17.30 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับประเทศไทยเวลา 13.30 – 15.30 น. ซึ่งผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยภาษาที่ใช้ในการประชุมคือ ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น สามารถศึกษารายละเอียดตามข้อมูลใน E-mail ดังแจ้ง

Download เอกสารแนบ

636 total views, 3 views today