สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประเภทอาจารย์)

 

 

: :  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.2561  : :

: :  ปฏิทินการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  : :

: :  ใบสมัคร  : :

: :  เสนอชื่อล่วงหน้า ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประเภทอาจารย์)  : :

 

 

219 total views, 2 views today