“ตักบาตรพระ 300 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ ลูกพระนเรศ” ปีการศึกษา 2563 

วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 256 เวลา06.00น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระ 300 รูป รวมใจ ต้อนรับนิสิตใหม่ลูกพระนเรศ  พร้อมด้วยผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ณ บริเวณหน้าอาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ด้วยการสร้างบุญกุศลร่วมกัน  

 การทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวพุทธ ที่เป็นการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนา หล่อหลอมให้ชาวพุทธเป็นคนเอื้ออารี มีน้ำใจ รู้จักการเสียสละ  อีกทั้งนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรร่วมกันในงานบุญใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย  

 

« 1 ของ 2 »

307 total views, 1 views today