ม.นเรศวร ร่วมยินดีครบรอบ 33 ปีแห่งการก่อตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 นางสาวนันทิดา บุญชู รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ครบรอบปีที่ 33 โดยมีนางสาวพรรณี  สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และนายพิพัฒน์ สัสดีแพง รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะพระอินทร์ พระพิฆเนศ พระภูมิ และศาลตา-ยาย ภายในสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรต่างๆ ทยอยเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่อง  จากนั้น  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 ได้นำข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์  9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นตามที่มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2529  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2529 เป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก เริ่มดำเนินการในระยะแรก เมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  ประชาสัมพันธ์ นโยบาย ของรัฐบาล จนเป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นในการเสนอข้อมูลข่าวสารตลอดมา และเมื่อปี พ.ศ.2540 ได้ยกระดับ จากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449 total views, 2 views today