นิสิต ม.นเรศวร เปิดไอเดียสร้างสรรค์ คว้ารางวัลประกวดคลิปวีดิโอรณรงค์ประหยัดน้ำ การประปานครหลวง

     นางสาวกนกพร ปิจดี นางสาวณัชชา เสือเถื่อน และนายธนพล สติแน่ ทีม Serrendipity นิสิตหลักสูตร กศบ. สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำผลงาน “จีจี้ผีในห้อง”คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดคลิปวีดิโอรณรงค์ประหยัดน้ำโดยการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ที่ได้รับการรับรอง “ฉลากประหยัดน้ำ” ของการประปานครหลวง สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่นักศึกษาทีม SITI TEAM จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในผลงาน “ก๊อกน้ำเบอร์ 5 ถ้าได้ลองแล้วจะรัก”

     นางสาวกนกพร ปิจดี  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนทีม Serrendipity กล่าวว่า อยากให้คนที่ดูผลงานเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย จึงได้นำประเด็น meme ผีในห้องที่ชอบเล่นและค่อนข้างเป็นกระแสที่แรงมากอยู่ช่วงหนึ่ง นำมาใส่ในคลิปและได้คิดคำพูดที่อยากจะให้ติดหูผู้ที่ได้ชมผลงาน จึงนำคำว่า “นิดเดียวเอง” มาเป็นคำที่จะให้ตัวละครพูดบ่อยๆ และพูดซ้ำๆ เพราะมองว่าเป็นคำพูดที่ติดปากในเวลาที่คนเราไม่ได้มองเห็นความสำคัญของสิ่งๆนั้นมากเท่าไหร่ และเรื่องนี้ทางทีมได้ทำ CG ไว้ฉากหนึ่ง โดยยกกองไปถ่ายทำริมนาใกล้ๆมหาวิทยาลัย นอกจากเส้นเรื่องหลักในคลิปยังมีการยกตัวอย่างการประหยัดน้ำง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้อีกด้วย

     นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่าจากการจัดประกวดในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและตระหนักในคุณค่าของน้ำของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำ และร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาทรัพยากรของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

     ทั้งนี้การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ กับ “ฉลากประหยัดน้ำของ กปน.” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท โดยเปิดรับผลงานจากนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ด้วยความยาวของคลิป 1 – 3 นาที เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา เกิดการรับรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ผ่านการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าขยายในวงกว้าง ส่งผลถึงการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อรองรับภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในปี 2563 และในอนาคต

 คลิกรับชมผลงานได้ที่นี่ : https://bit.ly/2DTlBYo

 

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก การประปานครหลวง (กปน.)

 

 

8,454 total views, 4 views today