ครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 29 กรกฎาคม 2563 

 

ครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

29 กรกฎาคม 2563

 

    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน ภายในงานได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในโอกาสแห่งการก้าวย่างสู่ปีที่ 30  พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ธ เกียรติก้องฟ้า  มหาราชาแผ่นดินไทย” พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 1 ท่าน ผู้ได้รับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ 6 ท่าน  บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 15 ท่าน  อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม 30 ท่าน  บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน 15 ท่าน และผู้เกษียนณอายุราชการ จำนวน 35 ท่าน  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 2 »

 

: :  ภาพ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  : :

: :  ภาพ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563  : :

: :  หนังสือ บุคคลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563  : :

 

บทเห่เรือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โคลง

พระเสด็จมาแผ่พื้น ผไทไทย
เกริกเกียรติขจรไกล กระเดื่องหล้า
พระมาประกาศชัย อิสรภาพ
สืบยศอโยธยากล้า ปราบเสี้ยนศึกสยามฯ

 

ช้าละวะเห่

พระเสด็จมาปราบมาร ทรงรอนราญประกาศไชย
กอบกู้ผไทไทย ประกาศเกียรติให้กล่าวขาน
เยี่ยมยุทธรณณรงค์ คือเอกองค์อวตาร
ทรงขับคชสาร เผด็จศึกเสี้ยนแผ่นดิน
เป็นเกียรติอโยธยา เป็นศักดาพระธรณินทร์
นเรศวรนฤบดินทร์ มาดับร้อนให้ร่มเย็น
แผ่ด้าวขยายแดน ทุกเขตแคว้นสิ้นลำเค็ญ
กอบกิจทรงบำเพ็ญ ประโยชน์สุขแก่อาณา
ยอเกียรติเถลิงยศ ให้ปรากฏสืบศักดา
สืบทอดพระเจตนา ปณิธานอันทระนง
สำนึกสนิทนาน อุดมการณ์เทิดธำรง
นเรศวร ธ อยู่ยง จนตราบสิ้นอสงไขยฯ

 

ประพันธ์โดย

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
ศิลปินแห่งชาติ – คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
29 กรกฎาคม 2563

 

 

2,801 total views, 3 views today