พิธีรับมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน  400 ขวด จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ พร้อมด้วย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมรับมอบแอลกอฮอล์เจล 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร  จำนวน 400 ขวด ภายใต้โครงการ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” จาก นายธีระสิทธิ์ เตียมคำ รองผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อมอบให้นิสิต บุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

 

216 total views, 10 views today