ม.นเรศวร ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

    วันที่ 24 กรกฏาคม  2563 เวลา 09.30 น.  นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า “เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563” ณ บริเวณพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

    ทั้งนี้ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพิษณุโลกกว่า 1,000 คน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่อง “น้ำ” และ “ป่า” โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

227 total views, 3 views today