ขอเชิญร่วมอบรม Academic Honesty Online มหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมพลังสร้างบัณฑิตด้วยความสุจริตทางวิชาการ

 

    มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยจอร์เจีย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรม Academic Honesty Online  “มหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมพลังสร้างบัณฑิตด้วยความสุจริตทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยจอร์เจีย” สู่มาตรฐานใหม่ในวิชาชีพ โดยกำหนดจัดการอบรมผ่านระบบออนไลน๋ จำนวน 4 วัน ประกอบด้วย ในวันที่ 17มิถุนายน 2563  วันที่ 24 มิถุนายน 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การรวมพลังสร้างบัณฑิตด้วยความสุจริตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  

    โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจ และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรมตามวันข้างต้น โดยผู้เข้าร่วมอบรมครบทั้ง 4 วัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมจัดกิจกรรมผ่านระบบ Online ได้ทาง http://www.qs.nu.ac.th/reg/academic-honesty/ 

 

 

News : 0418 

 

2,426 total views, 102 views today