ม.นเรศวร ให้การต้อนรับ MARCO POLO PROJECT TEAM

 ม.นเรศวร ให้การต้อนรับ MARCO POLO PROJECT TEAM

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ MARCO POLO PROJECT TEAM ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ Workshop on Preparation of Strategic Plans for International Cooperation (SPIC) ภายใต้ Co-funded by theErasmus + Programme of the European Union เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก ประเทศสเปน ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 9 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกจาก Erasmus + Programme of the European Union มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แผนยุทธศาสตร์ระหว่างสถาบันในแต่ละประเทศ ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

———————————————————-

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

ธิติ สิงห์คง : ภาพ

03-10-60/001

 

1,150 total views, 1 views today